Oferta

Firma MDEKO oferuje usługi w zakresie prowadzenia spraw oraz doradztwa dla przedsiębiorstw przemysłowo-produkcyjnych w dziedzinach Ochrony Środowiska oraz Elektroenergetyki. Poniżej znajduje się tylko skrócony spis prac, które wykonujemy.

Ochrona Środowiska

– Prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń i usługowe naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i wykazów informacji dla organów ochrony środowiska.
– Prace projektowe, badania, pomiary i ekspertyzy w zakresie ochrony powietrza, hałasu, ochrony wód i gospodarki odpadami oraz inwentaryzacja stanu środowiska w zakładach.
– Programy gospodarki odpadami i inne opracowania analityczne w tym zakresie.

Obsługa bazy BDO przy przekazywaniu odpadów do odzysku i recyklingu
– Opinie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska w ramach stałej lub okresowej umowy – ekoserwis.
– Wykonywanie dokumentacji wymaganych do uzyskania pozwoleń na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii (powietrze, hałas, ścieki i odpady)
– Szkolenie osób w zakresie prowadzenia ewidencji zanieczyszczeń oraz dokonywania opłat za korzystanie ze środowiska.
– Inne prace w zakresie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie.

Elektroenergetyka:

– Szkolenia i Egzaminy Elektryczne SEP (tzw. uprawnienia sepowskie)
– Szkolenie osób w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń Elektroenergetycznych.
– Prace montażowe instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
– Prace pomiarowo-kontrolne urządzeń elektroenergetycznych.
– Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia.
– Tłumaczenie dokumentacji technicznych z języka niemieckiego na polski.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/